ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty
SDĚLENÍ

 


Bohoslužby se od neděle 17. 5. za dodržení hygienických pravidel již opět konají! Další sborové aktivity (s výjimkou biblických hodin pro dospělé) začínají probíhat již od pondělí 11. 5. Prozatím nebyl určen náhradní termín sborového shomáždění.

 


 

Farářův notes O hřbitovech a pravdě v Bourgesově světě

Vydáno dne 1.11.2009

Obrazek_21_0020.JPG Staré toleranční moditebny, ke kterým naše hornokrupská patří, mají svůj nezaměnitelný půvab a skromnou, nevtíravou krásu. Podobají se lidem, kteří je vlastníma rukama stavěli: jsou chudé, skromné, střízlivé. Ke zvláštní a tajemné atmosféře těchto "kostelíků" neodmyslitelně patří i hřbitovy, které je obklopují.

Byly pro tolerované evangelické sbory dalším svědectvím Božího příklonu k nim po více jak sto padesáti letech pronásledování. Hřbitovy vznikaly i díky  odvaze místních lidí. Například krupský hřbitov vznikl díky jistému rolníkovi Štěrbovi, kterému zemřela jeho milovaná dcera. Musel by ji pochovat na katolickém hřbitově dolnokrupském. Zřejmě aby se nevzdálila její dívčí jemnost a aby její památku nikdo nehaněl (ústrky, znevažování a nadávky vůči evangelíkům byly v té době ještě na denním pořádku), uložil tělo dcery do sklepa a vydal se pěšky do Vídně, žádat povolení ku zřízení evangelického hřbitova, aby ji na něm mohl pochovat. S povolením se o pár dní pozděni z Vídně vrátil a dceru pochoval. Z vděčnosti Bohu nechal vystavět kamenný stůl Páně ve svém kostele. Stůl zde stojí dodnes a ve farním archivu můžeme naleznout papírek, který byl dlouho zapomenutým svědkem tohoto příběhu. Stojí na něm poznámka od kameníka z Čáslavi, kdo a proč tento stůl nechal vystavět.

Přesto si často kladu otázku jestli onen hřbitov není pro některé lidi bariérou k návštěvě našeho kostela. Vždyť je z větší části obklopen hřbitovem. Jestli se mu nevyhnou, jako se obvykle obchází téma smrti. Vždy jsem se snažil této myšlence vnitřně bránit. Byla by to přeci úlitba dnešním manýrům, vytěsňovat smrt ze zorného pole lidského života, někam až na okraj, jako by se nikoho netýkala. Přeci s příchodem na bohoslužby člověk míjí památku těch, kteří jej ve víře předešli, kteří jej vedli a do života nasměrovali, nebo šli příkladem. Toto zvláštní sepjetí vyvolává usmíření a pokoj. Evangelický teolog J. M. Lochmann ve své knize "Krédo" napsal, že v onom"svatých obcování", jak jej ve vyznání víry vyznáváme, zakoušíme společenství napříč nejen národy ale také věky a generacemi. Tohoto zvláštního společenství, které Bible příznačně nazývá oblak svědků, se dotýkáme při společné Večeři Páně. Stojíme v kruhu, zpíváme staré krásné písně a pijeme z jednoho kalicha, o kterém nikdo z nás ani nevíme, jak je starý. Zřejmě z něj také přijímali i naši předkové o mnoho generací zpátky. Také jako my přijímali s pokorou, bázní a především vděčností za Kristovu oběť pro naši záchranu a svobodu od vlastních vin.

Všechny tyto myšlenky se mi právě zpřítomňují při četbě knihy "Bourgesův svět" od Václava Cílka. Tato kniha je vlastně Cílkovou čtenářskou zpovědí mocně inspirovanou spisovatelem Jorgem Luisem Borgesem, argentinským "pražanem". Cílek ve vzpomínce na tajemnou šumavou osloveného autora Johannese Urzidila cituje z jeho povídky Poslední host: "Lidé z měst ve svém denním shonu vůbec neuvažují o tom, že nad nimi vládne smrt a celý život založili na tom, že stáří a smrt jako by ani neexistovali. Možná že právě toto je jedním z podstatných znaků měst. Jinak je tomu na vesnici. Kolem "božího pole" chodí lidé denně, přes nízkou zeď vidí kříže a náhrobní kameny a opětovně na nich čtou jména zemřelých. Každou neděli, když jdou do kostela, projdou hřbitovem. Mrtví jsou stále s nimi. Dívají se přes zeď, jak se ve vsi tančí. Křtiny dětí se konají uprostřed velkého shromáždění zesnulých a dům Páně nad nimi posvěceně trůní... Smrt stejně jako život přicházejí zvnějšku i zevnitř, tak jako válka nebo nemoc, zemětřesení nebo povodeň anebo co jiného ještě může přijít. Zvnějšku i zevniř, ač to zní podivně."

Co víc k tomu dodat. Jsem rád za možnost procházet do našeho kostelíka hřbitovem. Ten pocit usmíření a klidu, který se mne vždy přitom zmocňuje, není záležitostí morbidity, ale nejhlubší a těžko vyslovitelné pravdy, jakou člověk smí žít. A někdy neváhám si na těch místech po bohoslužbách dát kafe. Ať oblak svědků vidí, jak spolu žijeme, povídáme, hřejeme se na slunci. Hřbitovem procházíme k životu.

Odkazy
Hledat
Paprsky

slunce

"Zoufalství stejně jako naděje předpokládá touhu. Neboť věci, po nichž netoužíme, nepřinášejí ani naději ani zoufalství."
(Tomáš Akvinský)
Odkazy pro Vás...

Občanské sdružení starající se o mentálně, tělesně a sociálně slabé lidi... podporujte postižené

Nejnovější galerie
Hutně chutně

přečetl dětem farář David Šorm. Zvukovou nahrávku si můžete stáhnout na tomto odkazu.

V neděli 29. 3. 2020 bude Česká televize od 10 hod na ČT2 přenášet živě ekumenickou bohoslužbu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý. Možno pustit i z webu iVysílání nebo později ze záznamu.

z důvodu vládou vyhlášeného stavu nouze omezí osobní setkávání v našem společenství. Sledujte prosím aktuality ohledně nejbližších akcí zde na webu a na sborovém kalendáři.

budou probíhat od čtvrtka 6.2. vždy od 18.00 v Krupské škole. Kurz je určen všem, kteří se chtějí něco dozvědět (nebo si připomenout) o základech křesťanské víry. Budeme číst a zamýšlet se nad Markovým evangeliem. Účast je zdarma.

v Havlíčkově Brodě začínají ve 14.00. V Horní Krupé se konají od 15.30 v krupské škole.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018