ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Informace 90. výročí Evangelické teologické fakulty v Praze

Vydáno dne 12.11.2009

V letošním roce, který je velmi bohatý na významná výročí moderních českých a evropských dějin, také Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze slaví své jubileum. Letos je tomu právě 90 let, co byla zřízena Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká a co zahájila svoji práci. Na své dějinné cestě fakulta sdílela úděl české společnosti v dramatických dějinách 20. století. Před dvaceti lety vykročila na novou etapu svého života a rozvíjí se v rámci Univerzity Karlovy v Praze.

Jubileum fakulty si chceme připomenout několika akcemi různého typu ve dnech 19.–22. listopadu 2009.

Ve čtvrtek 19. 11. odpoledne se bude ve Velké aule Karolina konat slavnostní akademické shromáždění, při němž budou udělením čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze vyznamenáni profesor Karel A. Deurloo z Amsterdamu a profesor Gerhard Sauter z Bonnu. Tato univerzitní slavnost s čestnou promocí se bude konat právě v týdnu, kdy si celá česká společnost bude připomínat události 17. listopadu 1989, rozhodující chvíle pro svržení komunistického režimu. Návrhem vyznamenat čestným doktorátem oba jmenované kolegy chceme vyjádřit, jak velice si vážíme nejen jejich odborné teologické práce, ale i jejich osobní statečnosti a obětavosti, s níž budovali a rozvíjeli svou spolupráci s českými teology v době nesvobody, jakož i v létech nově otevřených možností po roce 1989.

Jednodenní konferenci, která se bude konat v pátek 20. 11., jsme se rozhodli tentokrát nezaměřit na minulost fakulty (té se nejspíš budeme muset věnovat za 10 let), nýbrž představit něco podstatnějšího z věcí, jimiž se aktuálně zabýváme. V posledních letech je jedním z našich profilujících výzkumných témat problematika hermeneutiky – tj. zkoumání otázek porozumění, výkladu a interpretace textů a ostatních forem křesťanské tradice. Pro konferenci jsme zvolili jeden z klíčových textů, který provází církev i teologii celými dějinami – Dekalog – a chceme jej, jeho výklad a způsoby jeho interpretace pojednat v perspektivě biblicko-teologické, historické, etické, prakticko-teologické i kinematografické.

V pátek 20.11. se ve večerních hodinách uskuteční také setkání členů stávkového výboru z roku 1989 a prvního orgánu akademické samosprávy (akademické rady) z ledna 1990 s nynějšími členy akademického senátu a učiteli fakulty.

V sobotu 21. 11. se bude konat setkání Spolku přátel ETF, který právě slaví 10. výročí svého založení a deset let svých aktivit.

V neděli 22. 11. budou členové fakultní obce a hosté slavit bohoslužby společně s farním sborem na Starém Městě pražském U Salvátora. Kazatelem při těchto bohoslužbách bude prof. Karel A. Deurloo (viz níže, medailon). Život fakulty byl s evangelickým kostelem U Salvátora v průběhu let spojen mnohými způsoby a často velmi úzce. Fakultní vyučování bylo před 90 lety zahájeno právě v sakristii tohoto kostela.

Přehled akcí:

čtvrtek 19. 11. (16:00 hod.) - Slavnostní akademické shromáždění ve Velké aule Karolina [Ovocný trh 3, Praha 1; místa v aule nutno zaujmout do 15:45 hod.]

pátek 20. 11. (9:00-12:00 a 14:00-18:00 hod.) - Konference Smysl a význam textu v křesťanské tradici: Dekalog [v sídle ETF, Černá 9, Praha 1, ve velké posluchárně]

pátek 20. 11. (19:30 hod.) - Setkání členů stávkového výboru a akademické rady z roku 1989/1990 se členy nynějšího akademického senátu a s učiteli fakulty

sobota 21. 11. (od 9:00 hod.) - Výroční setkání Spolku přátel ETF (10. výročí založení) [ v sídle ETF, Černá 9, Praha 1]

neděle 22. 11. (od 9:30 hod.) - Bohoslužby ve sboru ČCE v Praze 1 – U Salvátora [Salvátorská 1, Praha 1]

Program konference: Smysl a význam textu v křesťanské tradici – Dekalog:

plenární přednášky (česky nebo anglicky se simultánním překladem)

Martin Prudký – Dekalog v biblické teologii

Ota Halama – Interpretace Dekalogu v českých dějinách církve

Jindřich Halama – Dekalog v evangelické etice dvacátého století

Tim Noble – »Telling It Like It Is«: Cecil B. De Mille and Krzysztof Kieslowski on the Ten Commandments

semináře / workshopy (česky nebo anglicky bez překladu)

Jiří Mrázek – Recepce Dekalogu v Matoušově evangeliu

Jan Roskovec – The Impact of Decalogue in the Writings of Apostle Paul

Ladislav Beneš – Dekalog v kázání a vyučování církve

Pavel Hošek – The Influence of Decalogue on Hans Küngs Project of Global Ethic

Laureáti čestného titulu "doctor honoris causa" Univerzity Karlovy v Praze:

Prof. Dr. Karel Adriaan Deurloo (1936), nizozemský biblický teolog a starozákoník, dlouholetý děkan Teologické fakulty Amsterdamské univerzity. Zásadním způsobem se podílel na utváření specifického směru nizozemské protestantské teologie, kterou na poli starozákonní biblistiky po léta reprezentoval (tzv. amsterdamská škola). Od roku 1981 pravidelně přednášel v ilegálních bytových seminářích v Praze, po roce 1989 rozvinul instituční spolupráci s ETF.

Prof. Dr. Gerhard Sauter, Dr. h.c. mult. (1935) systematický teolog s těžiskem zájmu v reformační teologii, vztahu teologie a přírodních věd a ekumenické teologii. V roce 1976 se ujal vedení Ekumenického institutu bonnské univerzity, na jehož platformě dlouhodobě prostředkoval kontakty, literaturu a aktivity také českým teologům. Po roce 1989 otevřel možnosti Ekumenického institutu pro rozmanité formy spolupráce s ETF.

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Kde je Kristus, tam je život."
(sv. Ambrož)
Odkazy pro Vás...

Velice dobré stránky a velice dobré pořady na vlnách Českého Rozhlasu

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018