ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Informace Informace o financování pomoci ČCE pro Haiti

Vydáno dne 12.2.2010

Obrazek000104.jpg Dopis ze Synodní rady (ústředí) naší církve, který informuje o způsobu použití finančních prostředků, které jsme mezi sebou v církvi vybrali. Všem dárcům ještě jednou děkujeme.

Českobratrská církev evangelická

Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: srcce@srcce.cz; www.srcce.cz

Všem farním sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické V Praze dne 12. února 2010 Č.j.: ÚCK/75/2010

INFORMACE O DOBROVOLNÉ SBÍRCE NA POMOC HAITI

Milé sestry a milí bratři, děkujeme Vám za Vaši obětavost, se kterou jste vyslyšeli výzvu k pomoci postiženým zemětřesením na Haiti. Do 10. 2. 2010 jste zaslali na sbírkové konto ČCE 872 256,- Kč. Rádi bychom Vám podali zprávu, jakým způsobem jsou vybrané prostředky používány. Jak jsme Vám sdělili v dopise vyhlašujícím sbírku, uvolnila Synodní rada ČCE den po zemětřesení z fondu sociální a charitativní pomoci „zálohu“ na vyhlášenou sbírku ve výši 150 000,- Kč a ihned ji odeslala Pomocnému dílu evangelických církví ve Švýcarsku – HEKS. Důležité bylo, aby se humanitární prostředky dostaly k postiženým co nejdříve. Stejným způsobem postupoval i HEKS. Poskytnul obětem zemětřesení na Haiti 1 mil. Švýcarských franků okamžité pomoci, které byly použity pro nákup a zajištění stravy pro cca 3 000 lidí v Port-au-Prince.

Vzhledem k tomu, že HEKS má už po mnoho let k dispozici koordinační kancelář přímo v Port-au-Prince, byl schopný učinit rychlá a cílená opatření a započít s rozdělováním pomoci trpícím v podstatě okamžitě. 42 místních zaměstnanců denně připravuje v jednom velkém kostele 3 000 teplých jídel. Používají se čerstvé suroviny, které se nakupují v místě. Často se připravuje rýže, fazole nebo zelenina. Strava je rozdělována mezi trpící obyvatelstvo v osmi táborech. Okamžitá pomoc je zatím rozložena na tři měsíce. Kromě toho bude po stejnou dobu odborník ze Švýcarska podporovat haitské zaměstnance a zajišťovat účelné využití peněz. Začne připravovat i obnovení výstavby. Pověřená osoba HEKSu již v Port-au-Prince zahájila v tomto smyslu první jednání.

V příštích týdnech připraví dva další zástupci HEKS (stavební odborník a manažer) plány stavební obnovy. Výstavba se má soustředit na venkovská území, na něž dosud při pomoci nebyl brán ohled, a která jsou konfrontována se značným počtem uprchlíků z Port-au-Prince. Stavební obnova bude  prováděna za pomoci dlouhodobě spolupracujících místních partnerských organizací při dodržení principů strategie HEKS platné pro Haiti. HEKS již 37 let podporuje Haiti rozvojovými projekty i projekty okamžité pomoci. Spolupracuje s místními partnerskými organizacemi, k čemuž využívá svou koordinační kancelář v Port-au-Prince. Cílem projektů HEKS na Haiti je podporovat zemědělce i zemědělské organizace a umožňovat Haiťanům rozvoj s maximálním využitím vlastních sil. V případě pomoci Haiti se osvědčila smluvní spolupráce mezi ČCE a HEKS umožňující efektivní a rychlé využití humanitární pomoci vybrané v ČCE.

Synodní rada ukončí vyhlášenou sbírku dnem 28. 2. 2010. Prostředky došlé do tohoto data na vyhlášené sbírkové konto budou ještě odeslány prostřednictvím HEKSu na Haiti. Částky došlé později budou vloženy do fondu sociální a charitativní pomoci pro pozdější použití. Postup umožňující synodní radě uvolnit prostředky fondu bezprostředně po oznámení katastrofy a později fond sbírkami a dary doplňovat, se podle našeho názoru osvědčil. Jsme přesvědčeni, že se Vámi poskytnutá finanční pomoc dostala rychle a efektivně k potřebným bližním a splnila tak svůj účel. Rádi bychom v této souvislosti zmínili ještě jeden mechanismus, který se používá při zasílání humanitární pomoci prostřednictvím HEKS. Rozhodne-li se ČCE poskytnout peníze na určitý účel, je z prostředků HEKSu od švýcarských dárců námi poskytnutá částka zvýšena na trojnásobek. Tento způsob spojování prostředků nejen zvyšuje efektivitu humanitární akce, ale i zcela prakticky vyjadřuje sounáležitost křesťanů různých zemí při pomoci bližním. S díky a bratrským pozdravem jménem synodní rady.

Pavel Stolař náměstek synodní kurátorky

Kalendář
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Nepřítel je vždy jen záminkou, která má vyzkoušet naši sílu."
(P. Coelho)
Odkazy pro Vás...

Velice dobré stránky a velice dobré pořady na vlnách Českého Rozhlasu

Hutně chutně

v neděli 2.12. od 9.00 v H. Brodě (spojené s H. Krupou), rodinné bohoslužby, Večeře Páně, po kafi beseda a bilance rekonstrukce sborového domu. 

opraveného sborového domu v H. Brodě proběhne v neděli 11.11. od 9.30. Více informací na plakátu: http://horni-krupa.evangnet.cz/download/plakatsborovydumhbrod.jpg

již v naší modlitebně v H. Brodě, opět od 8.45, v Krupé od 10.15 stále v kostele.

evangelický farář, bývalý představitel ČCE i Ekumenické rady církví. https://www.e-cirkev.cz/clanek/6365-Pavel-Smetana-1937-2018/index.htm

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018