ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Informace Velikonoční dopis 2009

Vydáno dne 6.4.2009

Obrazek_97_0001.jpg pro členy a přátele sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě

Co je moudrostí a co bláznovstvím?

„Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.“ (epištola 1. Korintským 1 kapitola)

Co je moudrostí a co bláznovstvím, co je prozíravé a co pošetilé? Takové otázky si asi neklademe zrovna každý den. Podvědomě s nimi ale určitě žijeme. Jsou otevřené po celý život. Hledáme autority, vzory, hodnoty. Moudrým nasloucháme, pošetilé bereme s odstupem. Podle moudrých okolo a možností u sebe hledáme moudrost pro sebe. Tušíme, že cesta moudrosti je na celý život. Nic rychlého, instantního, žádné rychlé poučky a moudra. Cestu (k) moudrosti můžeme opřít o Pána Boha. On je pevný, veliký, vznešený, jeho dílo krásné a věčné. Počátek moudrosti je u Hospodina, říká kniha Přísloví. Je to cesta, dlouhá, často nesnadná. Souvisí s pokorou, s osobním uskromněním a zanecháním životních ambicí: co chci mít, poznat, zakusit. Až potud je vše dobře pochopitelné a přijatelné. I Ježíš z Nazareta je dobře přijatelný, jeho zvěst stravitelná, dokud káže o nebeském království, uzdravuje nemocné a tiší bouře, na moři i ve sklenici vody (v člověku). Učedníci, co s Ježíšem nějaký pátek chodili po izraelské zemi, cítí, že jsou poznání blízko, že už tomu všemu rozumí. Jejich mistr je moudrý, mnozí farizeové a zákoníci pošetilí. Když společně přijdou do zahrady v Getsemane, a Ježíš je požádá, aby s ním bděli, pokojně usnou. Vždyť už všechno poznali, proč bdít? Netuší, že od této chvíle se začíná opravdový zápas moudrosti s bláznovstvím. Co je bláznivé? Trpět pro druhé, jít cestou ke smrti na kříži a nebo se tvářit, že vina, hřích, bolest a utrpení do lidského světa a života nepatří? Co je moudré, žít život v závětří, blahobytu, klidu nebo umět být v první linii, být pro druhé, přinést za ně oběť, i když o tom třeba druzí neví, nestojí o to a odmítají? Důtky zasviští vzduchem, slyšet je bolestný výdech, objeví se pramínky krve. Vše se obrací. Co se zdálo být pevné, chvěje se pod nohama. Celá země. Co bylo pevné jako skála (Petr), mění se v sypký písek. Osamocené a třesoucí se tělo na kříži.  Trpící, ukřižovaný Bůh v Ježíši z Nazareta. Nekonečné bláznovství, nepochopitelný paradox. Nebo snad moudrost?

Co je moudré a co pošetilé zpravidla vidíme jinak, když se po nějakém čase ohlížíme nazpět: „Jo, kdybych to tehdy udělal...“ Velikonoce nabízejí jiný pohled. Dívat se na svět z perspektivy kříže, konečnosti, bolesti, opuštěnosti, zklamání. I tudy vede cesta moudrosti. Novou zprávou je to, že do ní Bůh vstoupil. Sám za sebe, ze své svobodné vůle. Je to dobrá zpráva, je to evangelium. Pro každého. Pro toho, kdo už tuší, že životem se neprochází tak snadno, jako projde nůž máslem. Že člověk je křehký a zranitelný. Jako nůž máslem projde kopí bokem... Velikonoce ale nabízejí ještě jiný pohled. Dívat se na svět z perspektivy otevřeného, prázdného hrobu, z perspektivy vzkříšeného. Kde je Ježíš? Kam uložili tělo našeho mistra? Proletí zvolání otevřeným hrobem a letí do světa. Do všech koutů země. Bolest a smrt nemá poslední slovo. Silnější je život, láska, naděje. Z čirého bláznovství se stává nejhlubší moudrost. Před Bohem si nemusíme na nic hrát. Slabé, hledající, chvějící se je rázem pevné a silné. Dobrá zpráva. Pro každého z nás.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám vydobyl nejhlubší moudrost. Moudrost nelpění, oběti, nesobeckosti. Děkujeme za ten dar a prosíme, až jej budeme uchopovat a naplňovat, ať z toho neuděláme další naši pošetilost. Amen

Milí přátelé,

držíte v ruce Velikonoční dopis evangelického sboru v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě. Letos tomu bude 5 let (půlka mého volebního období), co jsem mezi Vámi. S mnohými jsem se poznal dobře, s mnohými trochu a některými žel vůbec, a tak pro mne někteří členové sboru zůstávají stále v anonymitě (a já pro ně také). Je to veliká škoda, protože čas moc rychle běží. V dopise najdete letos dva vložené dva texty. Zprávu o životě sboru, kterou jsem sboru předložil na letošním sborovém shromáždění. V té zprávě se pokouším o hlubší vhled do života našeho sboru. Rozhovor, který nad ní proběhl, hodnotím velmi kladně a věřím, že v tom budeme pokračovat na různých úrovních a setkáních nadále. Druhým textem je prosba vztahující se především k brigádám na rekonstrukci školy. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Obojí je pro nás moc důležité. Zrenovované prostory ve škole nabídnou sboru a nám všem nové možnosti (např. pro Slunečnici). Škola bude mít vlídnější prostředí. Pak půjde o to, jakým životem prostory naplníme. K tomu směřuje zpráva. Myslím, že za těch pět let jsme tu společně vykonali velký kus práce. Jsem za to Pánu Bohu velmi vděčný, že nám v tom žehnal. Jemu za to patří veliký dík a chvála. Děkuji také Vám všem, kteří na život sboru myslíte. Ať už se snažíte účastnit se osobně, modlitbou i finančně. Za celé staršovstvo Vám přeji pokojný zbytek postního času a požehnané velikonoční svátky. Kéž zpráva o Kristově vzkříšení do našeho nitra pronikne i v letošním roce. S přátelským pozdravem David Šorm, Váš farář.

pozvánka na další akce (viz http://horni-krupa.evangnet.cz/)

Od března t.r. jsme otevřeli na biblických hodinách pro dospělé nový tématický cyklus: „Moudrost knihy Přísloví“. Můžete se těšit i na tématicky navazující přednášky se zajímavými hosty (např. o židovském humoru, spravedlnost v bibli)
19.4. – 50. výročí postavení sborového domu v našem partnerském sboru v Aalst – Waalre. Z našeho sboru pojede menší výprava. Můžete se přidat také.
25.4. (sobota) – Den Země – brigáda pro přírodu, pro děti, rodiče a mládež s doprovodným programem a občerstvením. Letošním hlavním tématem je voda.
30.4 – 3.5. – pobyt dorostu a mládeže společně se sázavskými v Praze
15.-17.5. – sborový pobyt v Chotěboři. Srdečně zveme každého, jakéhokoliv věku. Těšíme se na procházky, besedy, zamyšlení, hry pro děti. Hlavním tématem bude: Letokruhy, požehnané mládí i stáří
16.5. (sobota) – Máme na to, minifestival o.s. Benediktus v Chotěboři
31.5. – Svatodušní neděle, konfirmační slavnost v kostele v Horní Krupé
6.6. (sobota) – volejbalový turnaj v Moravči
28.6. – Rodinná neděle, rozloučení se školním rokem (Buřtová neděle) bohoslužby na farní zahradě, společný oběd, zábavný program pro děti.
1.-9.7. – letní setkání dětí na Zbytově (dětský tábor), ještě jsou volná místa
19.-25.7. – Voda mládeže ... co si račte přát: Vltavu či Lužnici?
9.-15.8 – Letní pobyt Slunečnice, budování naučné stezky „Za humny“, škola…
5.9. (sobota) – Seniorátní setkání učitelů Nedělní školy
19.9. (sobota) - Seniorátní setkání všech generací, tzv. Pouť

„Prosíme tě, Pane, ať chleba je vždy dost,
ať hříchy, viny odpustíš nám a jdeš nám na pomoc.
Děkujem ti, Pane, za tvého syna Ježíše,
jenž ukřižován byl a naše pokušení, kéž bys odstranil.
Ať tvé království je věčné.
Tvá láska ať nezhyne,
sláva a moc ať neustane.
Amen.“

(modlitba Šárky Pelikánové)

 

  Obrazek_97_0002.jpg


Slunečnice připravuje nové webové stránky: http://slunecnice.semcr.cz/
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě
Horní Krupá čp. 63, 580 01 Havlíčkův Brod 1
telefon: 569 436 235 (farář osobně: 739 244 611)
http://horni-krupa.evangnet.cz/
e-mail: horni-krupa@evangnet.cz
bankovní účet: 1123066389/0800
IČ: 15060748

Připomínáme, že každému, kdo se nemůže jakkoliv dopravit, nabízíme odvoz na bohoslužby. Členové sboru jsou připravení na Vaše oslovení a rádi Vás na bohoslužby a z nich dopraví. Informujte se, prosím, telefonicky na faře.

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem! Znovu opakuji: ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal...Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbude úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi!"
(evangelička Milada Horáková, z posledního dopisu před popravou)
Odkazy pro Vás...

v tíživých životních situacích se můžete obrátit nejen na faráře, ale i psychologa. jsme schopní se koordinovat se svou pomocí potřebným.

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018