ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Kázání Svědectví jednoho anděla (kázání Gabriela na Štědrý večer)

Vydáno dne 17.2.2011

"Víte, lidi si nás anděly představují opravdu legračně. Jednou jsem měl něco vyřídit v jednom kostele. Přiletím tam a všude kolem spousta dřevěných andělíčků. A pak jsem se viděl na jednom obraze. No, já vypadal. Na hlavě jsem měl takové kudrliny, jako kdybychom s Michaelem v nebi nenosili na hlavě nic jiného než natáčky..."

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
„Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.“ (148,1n)

Píseň Svítá 354 Už proroctví Daniele

Modlitba
Pane, děkujeme ti za Vánoce, za svátky, kdy můžeme odhlédnout od této země a od svých každodenních starostí a pohlédnout opět na zemi, kterou jsi navštívil, se kterou jsi spojil svou přítomnost. Děkujeme, že můžeme odhlédnout od svých nejistot a pohlédnout na zemi, kterou jsi posvětil a požehnal.
Pane, děkujeme, že tě můžeme přijmout do svého života jako malé dítě, které také vyrostlo a zanechalo nám svou obětí velikou milost. Tak tě, Pane, prosíme, abychom dnes zaslechli, co máme uslyšet, abychom do svého srdce přijali, co máme přijmout. Abychom mohli s tebou žít v lásce a věrnosti.

Čtení: Lk 1,26-38

Píseň 306 Když se Pán Ježíš narodil

Kázání
Buďte pozdraveni, děti Boží, Pán s Vámi.
Nebojte se, vždyť jste nalezli milost u Boha. Přicházíte oslavit narození Syna člověka.
To je zvláštní, vždycky když jsem přišel k lidem něco vyřídit, báli se mě. A vy se vůbec nebojíte. No, asi jste si anděla představovali trochu jinak, nějak víc nebesky. Vidíte, jsem normální muž. Víte, lidi si nás anděly představují opravdu legračně. Jednou jsem měl něco vyřídit v jednom kostele. Přiletím tam a všude kolem spousta dřevěných andělíčků. A pak jsem se viděl na jednom obraze. No, já vypadal. Na hlavě jsem měl takové kudrliny, jako kdybychom s Michaelem v nebi nenosili na hlavě nic jiného než natáčky. Na zádech jsem měl obrovská labutí křídla. Víte, v bibli se píše, že Boží poslové létají a lidi si hned myslí, že musíme mít obrovská křídla. Kdybychom vás dneska s nimi měli honit za auty a tryskáči, to by to vypadalo.
Určitě byste asi chtěli něco vědět, jak se říká ze zákulisí. Třeba jak to vypadá v nebi, ne? Nebo třeba, jaké vlasy má Ježíš, jestli blonďaté, jak ho vy tady často malujete. My ale nesmíme nic říkat a ani naznačovat. Ne nemá.
Náhodou, mne, Gabriela, nebeský Otec posílá vyřizovat výhradně velmi důležité zprávy, které se týkají přelomu starých a nových věků a které oznamují naplnění veškerého pozemského dění. Jako tehdy proroku Danielovi. Měl hodně tajuplných až hrozivých vidění. A tak jsem mu je vyložil. A jedno z těch vidění měl o Synu člověka, který přijde, aby mu byla dána veškerá moc na zemi. A lidé ze všech koutů země ho budou uctívat a jeho království nebude zničeno. Kdepak Daniel, ten byl vůči Bohu opravdu poslušný.
Když se naplnil ten čas, vybral mne náš nebeský Otec znovu, abych příchod Syna člověka na zemi oznámil… a nejprve komu jinému než dívce, které se měl narodit. Neměl přijít ve zbroji a s armádou. Měl se narodit jako nahé a křehké dítě.
Byla ze mě celá vykulená, ta Marie. Nechápala, jak se to může stát, že se jí narodí dítě, když je teprve zasnoubená. Kdybych to říkal nějaké dívce dnes, tak by se tomu divila asi jen málokterá, spíš by si myslela, že jsem nějaký doktor přes těhotenství.
Ale na setkání s Marií si moc dobře pamatuji. Byla to taková dost obyčejná prostá dívka. Víte, že jsem ji ale vůbec nemusel k tomu mateřství přemlouvat? Jednoduše řekla: Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. A tak mi nezbývalo než se otočit a zase odejít. Že to bude taková rychlovka, to jsem tedy nečekal. Ono, lidé si tady na zemi dělají obrovské starosti snad ze všeho. Ale přijmout nějaký úkol od nebeského Otce, to se hned každý začne kroutit. Marie to vzala za správný konec.
A potom, když se ten malý Syn člověka začal tlačit na svět, to jsme měli všichni andělé pohotovost. Oni byli na nohou i všichni lidé v izraelské zemi, vždyť nastalo sčítání lidu. To nařídil císař, aby měl větší výnos z daní. Josef s Marií šli do Betléma, protože Josef, Mariin snoubenec, byl z rodu Davidova a David pocházel z Betléma. To je takové městečko za Jeruzalémem, asi půl dne cesty, asi ho neznáte.
Sice mi nikdy nebeský Otec nevysvětlil, jak to, že Ježíš je z rodu krále Davida a přitom není Josefův pokrevní synek. Ale asi se tam počítá i adopce. Když má ten příběh lidi překvapovat a otevírat jim oči, aby o tom přemýšleli, tak ať to mají už od početí.
Když se Ježíš konečně narodil, dali jsme tomu, my andělé, pořádnou nebeskou fazónu. To byly nebeské chvalozpěvy. Sláva Páně zářila kolem Betléma. Byli tam zrovna pastýři. Zase se báli, jako každý člověk, když uvidí Božího posla. A tak znělo zase to naše andělské: nebojte se. On se Pán Bůh prostě rozhodl, že ten Syn člověka přijde do světa skrze chudou dívku Marii, že se narodí v chudé stáji a že první, kdo se o tom dozví, budou chudí pastýři. A oznamovat druhým to měli zase oni, i když pastýřům tehdy moc nikdo nevěřil.… Byla to krásná noc. Všechno bylo takové skromné, tiché, pokojné.
Všichni mocní a bohatí snili své velké sny a ten pravý král, jehož království nikdy nepomine, se narodil uprostřed prostých a chudých lidí. Nevíte, proč lidé chtějí být pořád bohatí? Vždyť radost a štěstí peníze většinou jen pokazí.
A víte, že se mi to vlastně líbí, když vy, lidé, se nás nejdříve trochu bojíte? Znamená to, že máte před Bohem respekt a úctu. Když se člověk přestane bát úplně, tak to s ním většinou špatně dopadne. Ježíš měl někdy také strach. Třeba když už se blížil jeho konec na kříži. I když on to vlastně konec také nebyl. Vidíte, tam jsme byli opět po delší době poslaní. K jeho hrobu – hrobu, který se stal prázdným. Protože ten Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Raději jsme tam u toho byli, aby bylo jasné, že to má nebeský Otec ve své režii a že jeho tělo nikdo neodnesl. A zase se nás bály. Ženy, které myslely, že jeho tělo na památku nabalzamují. Přišla mi to docela veselá hláška – co hledáte mrtvého mezi živými? Tehdy se tedy nikdo nesmál. Ale lidé, kteří tomu věří, tak jsou v duchu veselí často.
Řeknu vám, že my, andělé jsme si hodně oddychli. Protože to s vámi lidmi vypadalo hodně bledě. Ale co Ježíš vstal z hrobu, tak zase máte naději a máte se o co opřít. Od té doby, se tu na zemi až tak moc nevyskytujeme. Vždyť Božím poslem, andělem, může být vlastně každý z vás. Protože má vypravovat příběh o Ježíšovi. Vypravovat nejen slovy, ale i svým životem. Vlastně je to teď hodně na vás. Ale proč ne, vždyť už všechno důležité jste od nebeského Otce dostali. Co bychom vám pořád vysvětlovali. Skrze Ježíše jste se stali Božími dětmi a jste jimi pořád. Tak se nebojte, vždyť jste nalezli milost u Boha.
Ale až nás zase uvidíte víc andělů pohromadě, to budeme troubit na polnice, to si držte klobouky, protože to bude pořádný rachot. To ten Ježíš zase přijde na svět. No však uvidíte. Ale teď se radujte všichni lidé, protože se vám narodil Kristus Pán, ve městě Davidově. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh ve vás má zalíbení. A nebojte se, Bůh je s vámi.

Píseň 365 Sláva na výsostech Bohu

Ohlášky svíce

Přímluvné modlitby - sešit
… za lidi, kteří jsou obklopeni svými blízkými, a přesto jsou si cizí…
… za děti, které se nemohou radovat (v nemocnicích, opuštění)
… za ty, kteří dnes pracují, aby byli připraveni člověku sloužit (lékaři, zdravotníci, hasiči, policisté, dozorci ve věznici, faráři a jejich rodiny)
… za ty, kteří dnes slyší či uslyší zprávu o narození Spasitele, aby s tou zprávou dovedli žít i po Vánocích
… aby nám neuniklo, že ten malý Ježíšek za nás položil život, zemřel, abychom my mohli žít s nadějí.… Otče náš

Píseň Svítá 49 Bůh se sklonil k nám
Poslání
„O andělích je řečeno: 'Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.' O Synovi však: 'Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království, Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“ (Žd 1,7n)

Požehnání
Boží světlo, které žádná temnota nezahalí, ať vám svítí na cestu, kdybyste bloudili.
Boží naděje, ať je vám budoucností, která je dobrá a není čeho se bát.
Boží láska, která všechny pouště mění v zahrady, nechť vám dává pokoj a mír… nyní i navěky. Amen.

Píseň Svítá 253 Vánoční

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Život je plán, který má s námi Bůh."
(D. Bonhoeffer)
Odkazy pro Vás...

Velice dobré stránky a velice dobré pořady na vlnách Českého Rozhlasu

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018