ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Mládež Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas aneb májový program Jury o Lásce

Vydáno dne 21.5.2011

Svítá 289 (Řekni, v co doufá srdce tvý)

Čtení

První list Korintským 13, 1-13

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.


  • Vzpomeňte si na nějaký citát o lásce (text písně …) nebo nějaký vymyslete.

  • Kde se v Bibli ještě píše o lásce? Najděte, přečtěte…

  • Přečtěte si úryvek ještě jednou pro sebe a vyberte si větu nebo část věty, která se Vám líbí.

Zamyšlení

Někdy si připadám jako dunící kov a zvučící zvon. Byly ale i chvíle, že bych hory přenášel. Jednu dobu bych všecko, co mám, rozdal a nechtěl nic. A teď bych chtěl zas všechno. Chovám se jako dítě, kterému něco schází, které odmítá jít spát a odmítá vstávat. Ztratí-li, i jen zdánlivě, něco tak vzácného, vidí jen sebe jako v zrcadle a srdce se mu uzavírá. A úplně zapomíná, že „láska je laskavá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch a není domýšlivá.“ Lásku nelze vyhrát. „Láska je trpělivá, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.“ Po pravdě, člověku tím v takové chvíli vskutku moc nepomáhá, spíše naopak. Někomu pomůže zapomenout čas, někomu ne. Někdo najde útěchu v rodině nebo u přátel. A pro někoho je zas východiskem jenom víra, naděje a láska. “Ale největší z té trojice je láska.“ Lásku nám totiž dává Bůh a my tak můžeme mít víru a naději.Taková láska přesahuje nás samotné a zůstává za všech okolností. Nelze ji ztratit. Je nám záštitou pro všechny dny smutku ale i radosti. Často zapomínáme, že ji máme, nebo s ní plýtváme a nevážíme si jí. Ale láska je, i tomu všemu navzdory, stále stejná. Taková je láska má i Tvá. I proto můžeme dál lásku rozdávat, neboť naše srdce má co dát. A potom možná uzříme tváří v tvář a poznáme plně, jako Bůh zná nás…


Modlitba

Pane, děkujeme Ti, že dáváš poznat svou lásku i lásku našich bližních. Prosíme Tě, pomoz překonávat to, co je dětinské. Posiluj nás, ať nezapomínáme, jaká láska ve skutečnosti je. Otvírej naše srdce a nastavuj nám zrcadlo, ve kterém neuvidíme jen sami sebe. Dej nám sílu, abychom nejednali nečestně a nehledali jen svůj prospěch ve chvíli, kdy lásku ztrácíme. Naplňuj naši duši a sviť nám na cestu životem. Amen.


Svítá 318 (Vinný kmen)

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Daleko nebo blízko, ve štěstí či v neštěstí, v druhém má přítel někoho, kdo mu věrně pomáhá být svobodný a být člověkem."
(D. Bonhoeffer)
Odkazy pro Vás...

v tíživých životních situacích se můžete obrátit nejen na faráře, ale i psychologa. jsme schopní se koordinovat se svou pomocí potřebným.

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018