ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Mládež Otava

Vydáno dne 3.8.2010

Jurovo zamyšlení na vodě

Svítá 289 (Řekni v co doufá srdce tvý)

Sírachovec 24, 28 – 34 Jako nedokázal první člověk poznat moudrost, tak ani poslední ji neprobádá. Neboť její myšlení je obšírnější než moře a její rada hlubší než propast. A já jsem jako zavodňovací říční kanál a jako strouha přivádějící vodu do rajské zahrady. Řekl jsem: „Zavlažím svou zahradu a zaliji svůj záhon.“ A hle, zavodňovací kanál se mi stal řekou a má řeka se stala mořem. Způsobím, že výchova bude jako jitřenka svítit, rozzářím ty věci do daleka. Jako proroctví vyleji ještě nauku a zanechám ji příštím pokolením navěky. Hleďte, nenamáhal jsem se jenom pro sebe, ale pro všechny, kdo moudrost hledají.

Často přemýšlím, jak má člověk odpovědět na otázku: „Jaký jsi, jakou máš povahu?“ Po těchto dnech nejspíš odpovím, že mám hodně společného s řekou Otavou. Otava je totiž řeka, u níž se často mění její hloubka a šířka, čistota i rychlost tekoucí vody. Říční koryto je poseto velkým množstvím překážek, které se v něm vytváří podle přírodních zákonů nebo v důsledku činností člověka, a voda je musí chtě nechtě překonávat. Řeky jsou velmi užitečné. Skýtají útočiště mnoha živočichům a rostlinám, často tvoří nebo doplňují významné zásobárny pitné vody, slouží k odpočinku, k převozu osob nebo zboží, jsou významným zdrojem potravy. Mechanickou energii říční vody lze v elektrárnách přeměňovat na elektrickou. Koryta řek jsou zdrojem stavebních materiálů a někdy bývají i zlatonosné... Řeky tvoří a mění krajinu, určují krajinný ráz...

Chtěl bych být užitečný jako řeka, být strouhou přivádějící vodu do rajské Boží zahrady. Chtěl bych mít pevné břehy, abych nepůsobil škody. Chtěl bych zdolávat překážky jako voda v řece a klidně i meandrovat, zabráním-li povodním. Chtěl bych také tvořit tišiny, kde je možno odpočívat a nabírat sílu. Chtěl bych být dobrým učitelem jako řeka Otava vodákům a nabízet jim cestu k proplutí se všemi překážkami, válci, vracáky a nezdary. Chtěl bych mít svou hloubku, šíři a čistotu. Chtěl bych žít pravou vírou, „ač bude otřásána neklidem pochyb a nevíry.“ (K. Jaspers.) Chtěl bych být řekou, „která nemine svůj cíl.“ (Svítá 489 - Závěr)

Pane, Ty jsi náš cíl, náš oceán. Děkujeme Ti, že můžeme žít v Tvé zahradě. Děkujeme, že nám dáváš sílu překonávat překážky. Prosíme Tě, dej nám poznat moudrost, abychom byli dobrými a užitečnými řekami a nezalévali jen svůj záhon. Amen. Svítá 83 (Chtěl bych být majákem)

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Lásku a kašel neutajíš."
(gruzínské přísl.)
Odkazy pro Vás...

Občanské sdružení starající se o mentálně, tělesně a sociálně slabé lidi... podporujte postižené

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018