ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Mládež Vyznání víry trochu jinak

Vydáno dne 16.10.2008
Bible_Karlicka.jpg Co vše může připomínat závazek křtu, vědomí, že patříme Hospodinu? Co takhle třeba Bible Karlická (vydání přísně tajné).  Nebo jen obyčejný dřevěný křížek na krku či modlitební korálky v kapse. Zamyšlení Miriam o křtu a konfirmačním verši.

Píseň Svítá 31: Úterý končí středou

Dt 30, 1-20

Dt 6, 4-9


Izraelské vyznání víry se ve mně rozeznívá nějak víc právě teď, v době, kdy si připomínám výročí svého křtu i konfirmace, která to rozhodnutí být součástí Božího lidu stvrzovala.

Přečtený oddíl z knihy zákona je pozoruhodný tím, že se tam ono vyznání víry ( Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Milovati budeš Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. ) opakuje hned několikrát, to abys nezapomněl, člověče.

Hospodin, náš Bůh (snad i tvůj Bůh), si s námi začal. On to byl, kdo udělal první krok, otevřel cestu k životu, pozval nás. Teď je míček na naší straně kurtu. Karty jsou z Boží strany rozdány. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Teď je to na tobě, člověče, jakou cestu zvolíš. Rozhodnout se musí každý sám, zpívá se v jednom spirituálu.

Když to na tebe přijde a vezmeš pozvání k životu vážně, navrátíš se k Bohu, stane se Bohem tvým, nejen v čase nedělním, ale i čase všedním, stane se součástí tvého života, budeš toužit každodenním ztišením a modlitbou upevňovat vztah s Ním, změní Hospodin (teď už Bůh tvůj), tvůj úděl. Dá plnost a radost tvým dnům. Jinak řečeno bude ti prokazovat dobrodiní. Hospodin se bude nad tebou veselit, může snad být něco většího než radost otce ze svých dětí? Hospodin se bude na tebou veselit, obdaří tě pokojem a požehnáním.

Hle, předložil jsem ti život a dobro i smrt a zlo. Proto slyš, mládeži, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Bude se na tom podílet celá tvá bytost, emoce, rozum a odhodlání. Víra se musí žít. Něco to stojí, ale co nic nestojí, za nic nestojí. Hospodin se svým milosrdenstvím však stojí na straně tvojí. Budeš mít v srdci stále vědomí (jako nesmazatelné znamení křtu), že patříš Hospodinu. Budeš o tom všem přemýšlet a rozmlouvat, nenecháš si to pro sebe. Budeš vírou žít.

Abys nezapomněl, že jsi Boží, měj kolem sebe předměty, které ti to budou připomínat, že jsi přijal Boží pozvání a odhodlání jít a žít s Jeho pomocí a podporou druhých a stvrdil jsi to křtem. Ať ti tohle rozhodnutí chodit po Hospodinových cestách připomíná náramek, kalíšek či křížek na krku, Písmo na nočním stolku, či šálek ranní kávy s nápisem „No Bibel, no breakfest“.

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si to, co vede k životu. Na tom závisí plnost tvých dnů.

Tvůj milosrdný Bůh

Modlitba:

Hospodine, děkujeme, že jsi nás oslovil. Děkujeme, že Tě můžeme spatřovat ve věcech a lidech kolem nás. Děkujeme za tichou krásu vycházejícího slunce, která nám připomíná Tvoje milosrdenství, které se každým dnem obnovuje a občerstvuje naše životy. Děkujeme za zvuk varhan a zpěv ptáků, při nichž naše srdce zpívá Tobě chválu. Odpusť nám, Pane, že se mnohdy obracíme jiným směrem, děláme chyby a ztrácíme se. Jsme vděční, že se k nám neobracíš zády a že na nás stále čekáš a podáváš svou ruku. Ať cítíme, že je to ruka laskavá a dobrotivá, nejen v tento večer, ale i dny další. Amen


Píseň Svítá 151: Všichni otcové a mámy

 

Interaktivní část : Jakým způsobem si můžeme připomínat, že jsme Boží? Jaké konkrétní předměty nám to mohou připomínat?

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Pane, vytyč hranice nadbytku a učiň hranice nadbytečnými! Nedovol lidem dělat falešné peníze a penězům nedovol, aby dělaly falešné lidi. Vezmi ženám poslední slovo a upomeň muže na první slovo žen! Daruj našim přátelům víc pravdy a pravdě víc přátel! A pečuj laskavě o to, abychom přišli všichni do nebe - ale nikoliv teď hned! Amen"
(modlitba faráře)
Odkazy pro Vás...

Křesťanská rozhlasová stanice... "rádio, které nemyslí za vás"

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018