ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

O nás Evangelíci v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě

Vydáno dne 30.1.2006
Jak jde čas…
V Horní Krupé se evangelíci ke své po 160 let tajně předávané víře přihlásili krátce po vydání Tolerančního patentu (r. 1781). Prvním protestantským sborem založeným v této oblasti byl luterský sbor v Krucemburku, od kterého se (spolu s krupskými) oddělili kalvinisticky smýšlející evangelíci ze Sázavy (spolu s krupskými). Svůj kostel krupští postavili v roce 1847 (posvětili 30.10.) a to během neuvěřitelných půl roku, během sezónních zemědělských prací. Prý se na stavbě velkou měrou podílely ženy. Krátce na to krupští zřídili a financovali evangelickou školu a faru (12.12.1867) pro prvního povolaného faráře (v tomtéž roce). V roce 1901 pak od našeho sboru vlivem misijního působení amerických presbyteriánů odchází část jejích členů. Ti postupem času založí sbor Církve Bratrské, který co do věrnosti evangeliu neztrácí na autentičnosti.
Významným rokem pro náš sbor je rok 1895, kdy je zřízena v Havlíčkově Brodě kazatelská stanice (tzn. dělí se s krupskými o faráře), která má dnes sídlo v Chotěbořské ulici.
Ve farářské službě se zde vystřídalo mnoho duchovních, kteří byli každý od Pána Boha pro své poslání obdarovaní rozmanitým způsobem. Některá obdarování byla pro naše společenství požehnáním zejména v dobách válečných a totalitních. Od roku 2005 zde působí farář Mgr. David Šorm (nar. 1977).

Život ve sboru
Ať v dobách radostných či zlých, středem života víry jsou nedělní bohoslužby, ke kterým se schází lidé všech generací. Ti se společně modlí, zpívají písně, zamýšlí se nad působením evangelia ve svém životě, sdělují si své radosti i bolesti a v neposlední řadě přijímají od Boha požehnání do dalších všedních či svátečních dnů. Významovým centrem bohoslužeb je Bible a vysluhování svátostí (křtu a večeře Páně).
Přes týden se společně scházejí různorodé skupiny lidí na biblických hodinách pro dospělé, kde se vzájemně učí číst a rozumět základní normě naší víry – Bibli. Děti se scházejí na biblických hodinách, kde poznávají základní biblické příběhy, zpívají nespočet písní a se svým farářem dovádí při mnoha hrách. S prázdninami se děti vždy těší také na letní tábor. Vánoce mají spojené s vánoční hrou, skrze kterou zvěstují dospělým evangelium o narození Ježíše Krista.
Děti ve starším školním věku se schází na přípravě ke konfirmaci (z lat. tzn. potvrzení), což je slavnostní chvíle, kdy se vědomě přiznávají ke křtu jim v raném dětství udělenému. Pro tuto slavnost se společně připravují i na víkendových soustředěních společně s ev. sborem ze Sázavy. Při schůzkách mládeže se mladí svou orientaci ve víře snaží prohlubovat skrze vzájemné rozhovory, zpěv, kulturu a skrze modlitby. Střední generace si vždy po jeden večer v měsíci rozšiřuje své obzory víry zvláště se zajímavými hosty, ale také nezapomíná tvořit rukama (keramika) či si hrát s dětmi (pouštění draků, soutěžení).

Obsahem setkávání
V centru všech setkání je zvěstování evangelia, tj. společné čtení a výklad Bible, modlitba a velký důraz je kladen na vzájemné sdílení. Tradičním prvkem života celé evangelické církve je zpěv. Zvláště za komunismu byli velkou vzpruhou evangeličtí písničkáři (S. Karásek, B. Mikolášek, S. Klecandr, a jiní). Písně jsou zpívaným vyznáním víry, výkladem biblického textu a modlitbou zároveň. Proto v našem společenství působí též pěvecký sbor mládeže (Johnyho ovce). Ti k sobě zvou další zpěváky ze sousedních sborů.
Společenství církve poznáváme a prožíváme především ve vlastním sboru s lidmi, kteří bydlí v našem nejbližším okolí. Sbor je prostorem, kde nalézáme a společně tvoříme to, z čeho žije naše víra a z čeho mohou žít i lidé kolem nás. Činnost sboru řídí staršovstvo, které si jednou za šest let sami volíme. Představiteli sboru jsou farář a kurátor. I oni jsou voleni demokratickým způsobem.
Sbory v jednotlivých regionech se sdružují do seniorátů. Náš sbor patří do Horáckého seniorátu (zhruba kraj Vysočina). Každý ze čtrnácti seniorátů i celá ČCE jsou spravovány obdobně jako každý farní sbor. Nejvyšším představitelem církve - synodním seniorem - je od roku 2003 farář Joel Ruml.

Mosty
ČCE má velice úzké kontakty na křesťany nejen evangelické a nejen evropské. O cestu spolupráce a tvůrčího partnerství však ČCE usiluje nejen v zahraničí i s ostatními církvemi v této oblasti. Hornokrupský sbor pěstuje od r. 1980 partnerství mimo jiné s holandským evangelickým sborem v Aalst-Waalre. Toto partnerství nás mnohdy v minulosti podepřelo. O vzájemnou podporu se snažíme i nadále skrze vzájemné návštěvy. Nezapomínáme však na zahraniční sestry a bratry ve východní Evropě, zejména v Ukrajině a Rumunsku.

Pomoc ne-mocným
Kolem nás, ať blízko či daleko, žije mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Proto vedle individuální pomoci i vedle četných finančních sbírek určených na různou humanitární, charitativní i duchovní pomoc, pořádáme benefiční koncerty pro různé neziskové organizace. Rádi podporujeme také domov ve stáří – středisko Diakonie ČCE v Myslibořicích.

Více na www.domovmysliborice.org

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Když se budeš trefovat do každého štěkajícího psa kamenem, do cíle nedojdeš."
(turecké přísloví)
Odkazy pro Vás...

Křesťanská rozhlasová stanice... "rádio, které nemyslí za vás"

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018