Evangelíci v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě

Pá, 28.02.2020 - 21:41

V Horní Krupé se evangelíci ke své po 160 let tajně předávané víře přihlásili krátce po vydání Tolerančního patentu (r. 1781). Prvním protestantským sborem založeným v této oblasti byl luterský sbor v Krucemburku, od kterého se (spolu s krupskými) oddělili kalvinisticky smýšlející evangelíci ze Sázavy (stále spolu s krupskými). Svůj kostel krupští postavili v roce 1847 (posvětili 30. 10.) a to za neuvěřitelného půl roku, během sezónních zemědělských prací. Prý se na stavbě velkou měrou podílely ženy. Krátce na to krupští zřídili a financovali evangelickou školu a faru (dokončenou 12. 12. 1867) pro prvního povolaného faráře (ještě v tomtéž roce). V roce 1901 pak od našeho sboru vlivem misijního působení amerických presbyteriánů odešlo část jejích členů. Ti postupem času založili sbor Církve Bratrské, který co do věrnosti evangeliu neztrácí na autentičnosti.
Významným rokem pro náš sbor byl rok 1895, kdy byla zřízena v Havlíčkově Brodě kazatelská stanice (tzn. dělí se s krupskými o faráře), která má dnes sídlo v Chotěbořské ulici.
Ve farářské službě se zde vystřídalo mnoho duchovních, kteří byli každý od Pána Boha pro své poslání obdarovaní rozmanitým způsobem. Některá obdarování byla pro naše společenství požehnáním zejména v dobách válečných a totalitních. Od roku 2005 zde působí farář Mgr. David Šorm (nar. 1977).