Biblický verš na květen

So, 01.05.2021 - 23:54

"Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. On je Pánem Všech." (Sk 10,34-36)