ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty
SDĚLENÍ

 


Bohoslužby se od neděle 17. 5. za dodržení hygienických pravidel již opět konají! Další sborové aktivity (s výjimkou biblických hodin pro dospělé) začínají probíhat již od pondělí 11. 5. Prozatím nebyl určen náhradní termín sborového shomáždění.

 


 

Informace Obnovení sborových aktivit

Vydáno dne 10.5.2020

Staršovstvo sboru se rozhodlo, že po neděli 10. 5. 2020 pomalu obnoví sborové aktivity. Proto bychom Vás opět rádi chtěli pozvat na různá setkání v týdnu. V pondělí od 11. 5. se budou scházet děti ke konfirmační přípravě od 14.30, od středy 13. 5. se začne konat biblická hodina pro děti od 14.30. Pokud bude zájem, můžeme obnovit biblickou hodinu pro dospělé v H. Brodě ve středu od 17.30.

Bohoslužby Velikonoční svátky doma

Vydáno dne 7.4.2020

David Šorm připravil malé domácí (večerní) pobožnosti (nešpory) pro nadcházející Velikonoční čas. Níže přiložený najdete dopis, kde je vše potřebné, včetně obrázku, který můžete vytisknout dětem, zezadu podlepit nožičkou a postavit na stůl jako dekoraci k Velkému pátku.

Další přílohou je Pašijní čtení, které můžete využít na Zelený čtvrtek. Na webu naší církve najít i pašije nahrané.

Na Bílou sobotu večer se můžeme ekumenicky připojit k výzvě českých a moravských biskupů a zapálit v oknech svíčku na zpřítomnění světla, které do našich životu přináší právě vzkříšený Kristus.

Bohoslužby na neděli vzkřišení můžeme poslouchat v rádiu, sledovat v televizi či přes internetK bohoslužbám na Velikonoční neděli patří sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. O tom jak pokračovat v obětavosti pro církev a sbor se dočtete také v dopise o pobožnostech.

Cesty víry Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Vydáno dne 15.3.2020

Synodní senior ČCE Daniel Ženatý vydal do současné znepokojivé situaci Pastýřský list, který si můžete přečíst na této stránce, popř. stáhnout níže.

Velikonoční sborový dopis 2020

Vydáno dne 13.3.2020
Popis: 
Velikonoční dopis s úvodní úvahou, informacemi o dění ve sboru a dalších plánech na tento rok.

Bohoslužby Možnost sledovat bohoslužby online

Vydáno dne 13.3.2020

Milé sestry a bratří, přátelé a sympatizanti sboru,

zrušení setkání s účastí nad třicet osob nemusí znamenat, že se připravíme o slyšení Božího slova. Staršovstvo sboru společně s ústředím církve nabízí možnost připojit se k on-line přenosům bohoslužeb, které zřizují jiné evangelické sbory. Jejich přehled naleznete na této stránce (seznam je průběžně aktualizován).

-- AKTUALIZACE --

Na web ČCE byla umístěna stránka s křižovatkami textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma. Můžete si vybrat mezi záznamy bohoslužeb, každodenním "Slovem na doma", večerními modlitbami, poslechem různých textů... Pro každou neděli bude zároveň na webu církve vznikat souhrn bohoslužeb, které je možné si pustit přes internet (kromě neděle 29. 3. 2020, kdy jsou všichni zváni ke sledování živě přenášených ekumenických bohoslužeb na programu ČT2). Stránky církve doporučujeme sledovat, plní se i dalším obsahem a aktualitami, kterými je možné se v této době potěšit i motivovat nebo i přidat ke společné modlitbě s křesťany ze všech denominací.

Kázání Silvestrovské přemýšlení o základních věcech a o způsobu dávání (Mk 12)

Vydáno dne 1.1.2018

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Kdo je největší?

Vydáno dne 9.12.2017

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Překonat zdi

Vydáno dne 9.12.2017

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Judita a Helena

Vydáno dne 9.12.2017

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

„Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt.“ Ž 32,2n

 

Kázání Utišení bouře

Vydáno dne 9.12.2017

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Odkazy
Hledat
Paprsky

slunce

"Bílý pes, černý pes - pořád pes."
(turecké přísl.)
Odkazy pro Vás...

v tíživých životních situacích se můžete obrátit nejen na faráře, ale i psychologa. jsme schopní se koordinovat se svou pomocí potřebným.

Nejnovější galerie
Hutně chutně

přečetl dětem farář David Šorm. Zvukovou nahrávku si můžete stáhnout na tomto odkazu.

V neděli 29. 3. 2020 bude Česká televize od 10 hod na ČT2 přenášet živě ekumenickou bohoslužbu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý. Možno pustit i z webu iVysílání nebo později ze záznamu.

z důvodu vládou vyhlášeného stavu nouze omezí osobní setkávání v našem společenství. Sledujte prosím aktuality ohledně nejbližších akcí zde na webu a na sborovém kalendáři.

budou probíhat od čtvrtka 6.2. vždy od 18.00 v Krupské škole. Kurz je určen všem, kteří se chtějí něco dozvědět (nebo si připomenout) o základech křesťanské víry. Budeme číst a zamýšlet se nad Markovým evangeliem. Účast je zdarma.

v Havlíčkově Brodě začínají ve 14.00. V Horní Krupé se konají od 15.30 v krupské škole.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018