Krupská škola

„Krupská škola“ je komunitní centrum, které od roku 2008 vzniká v původním areálu evangelického sboru v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě. Součástí areálu je budova školy (dříve evangelické), fara, stodola, kolny, farní zahrada a školní louka. V komunitním areálu pořádá své akce jak společenství evangelického sboru, tak zde organizuje své aktivity sdružení SEM Slunečnice a Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro ekologickou a environmentální výchovu v kraji Vysočina.

Posláním Slunečnice je předávat kulturně historické dědictví venkova, budovat vztah přírodě a krajině a vést ke kreativitě, šikovnosti a původním venkovským řemeslům. Hlavním partnerem v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání jsou Chaloupky o.p.s., které zde mají zřízené jedno ze svých pracovišť v kraji Vysočina. Připravují a realizují zde vzdělávací programy pro učitele a školy (mateřské, základní a střední). Ve spolupráci se Slunečnicí připravují Chaloupky mnohé tvořivé a pestré akce pro veřejnost.

Během svého krátkého rozvoje získala obec Horní Krupá a evangelický sbor některá ocenění za rozvoj tohoto centra a mnohé komunitní akce. Cílem těchto aktivit je také zlepšovat životní prostředí obyvatelům obce a okolí, chránit původní ráz krajiny, vzácné živočichy a rostliny v ní. Vítáme a podporujeme všechny lidi, kteří hledí podobným směrem, mají úctu k duchovním hodnotám naší společnosti a snaží se z nich čerpat posilu a inspiraci. Jsme vděční za jakoukoliv pomoc a spolupráci při rozvoji „Krupské školy“ a aktivit kolem ní.