Týdenní program

V týdnu se konají tato pravidelná shromáždění:

Pravidelná shromáždění
neděle: 8:45 Bohoslužby v Havlíčkově Brodě (během každých bohoslužeb nedělka pro děti, první neděle v měsíci rodinné bohoslužby, jednou měsíčně slavíme večeři Páně)
  10:15 Bohoslužby v Horní Krupé (během každých bohoslužeb nedělka pro děti, první neděle v měsíci rodinné bohoslužby, jednou měsíčně slavíme večeři Páně)
pondělí: 9:30 Maminky s dětmi v Havlíčkově Brodě (dle dohody)
    Bohoslužby v domovech pro seniory (střídání havlíčkobrodských církví)
    Biblická hodina v Psychiatrické nemocnici (střídání havlíčkobrodských církví)
  14:30 Konfirmandi v Havlíčkově Brodě
úterý: 17:30 Biblická hodina pro dospělé v Horní Krupé
středa: 14:30 Biblická hodina pro děti v Havlíčkově Brodě
  17:30 Biblická hodina pro dospělé v Havlíčkově Brodě
čtvrtek: 19:00 Staršovstvo (cca druhý čtvrtek v měsíci, střídání Havlíčkův Brod
a Horní Krupá)
pátek: 19:00 Mládež (místo konání dle aktuální dohody)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prázdninových měsících jsou pravidelná shromáždění omezena na bohoslužby (zpravidla bez nedělky pro děti). Ve zvláštních případech odpadají pravidelná setkání i v průběhu roku. Bohoslužby bývají při svátečních případech sloučeny do jednoho shromáždění v hornokrupském kostele. Změny v pravidelném programu jsou zaneseny do sborového kalendáře (výpis nejbližších shromáždění na titulní stránce webu, přehledný kalendář na této stránce).

 

Účast na všech uvedených aktivitách je zdarma a členství ve sboru ani evangelické vyznání není pro účast podmínkou. Budete vítáni, kamkoli přijdete. Návštěvy v rodinách vykonává farář dle dohody a zejména na základě pozvání.