Co nabízíme

Služba Pánu Bohu i lidem

Náplň služby našeho sboru a faráře spočívá především v tom, aby zde žijící lidé všech generací, různého vzdělání, postavení i jakékoliv orientace, členové i lidé zvenčí mohli žít Bohu nablízku, aby od něj mohli přijímat posilu a inspiraci do svého života. Sloužíme při různých příležitostech a na mnoha místech k posilování lidskosti a odpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Součástí této činnosti jsou mnohá setkání na půdě sboru i mimo něj, ať společná, či osobní. K těmto příležitostem patří také významné životní události, kterými provázíme své členy, sympatizanty i lidi odjinud. Působíme na severu Kraje Vysočina, zvláště na Havlíčkobrodsku. Duchovní službu vykonává především farář, pomocí jsou mu volení členové rady starších (staršovstvo), ale i každý člen sboru podle obdarování, která od Pána Boha přijal a která rád rozvíjí.

Křest

Křest je znamením, že patříme Bohu a on k nám. Křtem vyjadřujeme, že s Bohem v životě počítáme - s jeho posilou, vedením, povzbuzením a útěchou. A on může počítat také s námi v úsilí o šíření víry, naděje a lásky. Křtíme děti i dospělé. Pokud si rodiče přejí, aby se jejich dítě ke křtu později rozhodlo samo, pak narozeným dětem může být uděleno požehnání, čímž je dítě také uvedeno do sborového společenství. Křest je možné udělit jen jednou. Křest zpravidla probíhá při nedělních bohoslužbách (jako slavnost celého společenství), může být prožit ale i jinde, např. v přírodě. Křest může proběhnout pokropením vodou, ale i ponořením (podle přání křtěného). Pokud byl již někdo dříve pokřtěný a chtěl by svou víru vyznat či se k ní vrátit, může se připravit na obnovení křestního slibu či na konfirmaci (vyznání křtu uděleného v minulosti). Ve všech případech je potřeba se s farářem domluvit na přípravných rozhovorech a také po nějakou dobu navštěvovat náš sbor (zvláště pak nedělní bohoslužby).

Svatba

Pro křesťany na počátku manželství je důležité nejen vyznání lásky, popř. vyslovený manželský slib, ale také požehnání, skrze které do svého manželství "zveme" také Pána Boha, stojíme o něj a prosíme o jeho pomoc. Požehnání je gestem vyjadřující slib Boží věrnosti a pomoci ve všech dobách (dobrých i horších). Pro křesťanskou svatbu je dobré, aby alespoň jeden ze snoubenců byl věřící. Snoubenci nemusí být členy sboru a církve (ale je dobré, aby před svatbou do sboru přicházeli). Svatba se může konat v kostele, kapli, ale i v přírodě či na jakémkoliv důstojném místě.

Návštěva

Faráře můžete kontaktovat za účelem osobního rozhovoru. Můžete s ním probírat osobní záležitosti i otázky víry. Po dohodě vás může navštívit, nebo je možné si s ním domluvit setkání ve sborových prostorách nebo třeba i v kavárně. V případě nemoci za vámi může dojít domů, může přijít do nemocnice, psychiatrické nemocnice, věznice... Nemusíte být členem sboru, naší ani jiné církve, ba ani věřící.

Pohřeb

Farář je povolán i ke službě při rozloučení se zesnulými lidmi. Křesťanský pohřeb, který je vyjádřením vděčnosti za život, prosbou Boha o pomoc při usmíření a ochotou naslouchat Božímu slovu pro vlastní inspiraci do života, může mít každý člověk bez ohledu na jeho víru či vyznání. Smuteční rozloučení se může konat v kostele, v obřadní síni, na hřbitově, nebo kdekoliv na důstojném místě.

Různé sborové aktivity

Pro posílení křesťanské identity a vytváření širšího společenství (křesťanské rodiny) sbor pořádá mnohá setkání pro různé generace. Více o nich naleznete v sekci Týdenní program.