Sbírka na podporu školy

Ne, 19.06.2022 - 12:48

V červnu probíhá sbírka na podporu projektu obnovení evangelické školy v Sudicích na Moravě, kterou sbor v Boskovicích rekonstruuje. V budově by od září měla fungovat mateřská a základní škola. Jelikož jde také o obnovu bývalé evangelické školy, staršovstvo by rádo tento projekt více podpořilo. Více informací naleznete zde: https://www.sudickaskola.cz/ Děkujeme za všechny finanční dary!