On-line bohoslužby z Horáckého seniorátu - aktualizováno

St, 28.10.2020 - 22:41

Faráři našeho, Horáckého seniorátu, postoupili ještě dále v rámce seniorátní spolupráce při online přenosu bohoslužeb. Byl založen nový Youtube kanál pod názvem Horácké bohoslužby ČCE. Tam budou vždy v sobotu večer umístěny předtočené bohoslužby z nějakého evangelického sboru našeho seniorátu, zvláště z těch, které zatím přes internet bohoslužby nevysílaly či nesdílely. Cílem je mimo jiné i to, aby lidé i v tomto čase o sobě věděli a mohli být na dálku i s lidmi z dalších sborů, než jen z těch, které již své bohoslužby prezentují. 

První bohoslužby z neděle 8. 11., které na Youtube kanálu již uložené jsou, vedl jihlavský farář Jan Keřkovský. Pro neděli 15. 11. připravují bohoslužby ve sboru v Daňkovicích (kázat bude Markéta Slámová). Časem jistě také vyjde řada i na náš sbor.

Stále platí, že někteří z farářů se budou zapojovat do bohoslužeb, přenášených každou neděli od 9.30 hodin z Moravečského sboru. Přenosy naleznete na této stránce. Bohoslužby lze shlédnout i později ze záznamu (ze stejného internetového odkazu).

Zmíněné jihlavské bohoslužby:

Moravečské bohoslužby s kázáním Davida Šorma z 25. 10. 2020: